+358 45 633 3776

SAIRAALAFYYSIKKO PASI LEPOLA

LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN ASIANTUNTIJA

MONIPUOLISET

PALVELUT

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija

Tarjoan asiantuntijapalveluita kaikille lääketieteellisen fysiikan diagnostisille osa-alueille.

Säteilyturvallisuusasiantuntija

Asiantuntemusta optimointiin, laadunvalvontaan, annosmittauksiin ja hankintoihin.

Asiakaslähtöiset palvelupaketit

Asiantuntijapalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa heidän tarpeita vastaavaksi.

Viranomaisten pyytämät selvitykset

Tarvitsetko apua Säteilyturvakeskuksen tai Valviran vaatimiin selvityksiin tai hakemuksiin?

Säteilylain vaatimat asiantuntijat hukassa?

Minulla on tarvittava pätevyys toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijana.

Oletko varautunut säteilylakiuudistukseen?

Tarjoan apuani tulevan säteilylakiuudistuksen mukaisen organisaation rakentamiseen ja tarvittavien selvitysten tekemiseen.

SAIRAALAFYYSIKKO

PASI LEPOLA

Olen laaja-alaisen työkokemuksen omaava sairaalafyysikko, jolla on yli kymmenen vuoden työkokemus sairaalamaailmasta useilta eri lääketieteen fysiikan aloilta (Radiologia, Sädehoito, Isotooppilääketiede ja Kliininen neurofysiologia). Toimin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä sairaalafyysikkona ja tarjoan sivutoimisesti asiantuntijapalveluita terveydenhuollon yksityiselle sektorille erityisesti säteilyn käytön, laadunvalvonnan, optimoinnin sekä laitehankintojen suunnitteluun. Asiantuntijapalvelut täyttävät lain mukaisen (STM-asetus 423/2000) lääketieteellisen fysiikan asiantuntijavelvoitteen. Tarjoan myös säteilysuojelun koulutusta, joka täyttää ST-ohje 1.7:n mukaisen täydennyskoulutusvelvoitteen.

Jos yrityksesi tarvitsee tarjoamiani palveluita, niin ota rohkeasti yhteyttä. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeitanne parhaiten vastaava palvelupaketti.

Pasi Lepola
Sairaalafyysikko, Hollola
p. 045 633 3776
sairaalafyysikko@pasilepola.com

STM 423/2000

“Röntgentoiminnassa on käytettävä lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta säteilysuojelun, optimoinnin, laadunvarmennuksen ja säteilyannosten mittaamisen suunnittelussa ja seurannassa.”

FYYSIKON SILMIN

BLOGI

Ei vielä lähetteenkirjoitusoikeutta sairaanhoitajille

Säteilylakiuudistus on etenemässä eduskuntaa, mutta 28.2 julkaistussa uudessa luonnoksessa kerrotaan valitettava uutinen odotettuun sairaanhoitajien rajattuun lähetteiden kirjoitusoikeuteen liittyen: ”Esityksen valmistelussa mukana olleet sairaanhoitajan ja suuhygienistin rajattua oikeutta kirjoittaa lähete röntgentutkimukseen…

Lue lisää

Oletko ollut kahvimyytin uhri?

Vaikka tämä ei olekaan lääketieteellisen fysiikan juttu, niin pakko kirjoittaa ja tunnustaa että olen ainakin puolet elämästäni uskonut myyttiin, joka ei ole totta. Olen nimittäin kuvitellut että kahvi on voimakkaasti…

Lue lisää

Korvaako keinoäly kohta lääkärit?

Viime aikoina olemme saaneet lukea mielenkiintoisia uutisia siitä, kuinka esimerkiksi keinoäly pystyy diagnosoimaan ihosyövän yhtä luotettavasti kuin ihotautilääkärit ja kuinka keinoäly tarkentaa keuhkosyövän diagnosointia. Lisäksi markkinatutkimusta tekevä Signify Research julkaisi raportin,…

Lue lisää

Uusi Säteilylaki 2018

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on ollut käynnissä säteilylain kokonaisuudistus, jossa säteilylain ja sen nojalla annettujen säädösten kokonaisuudistus toteutetaan samanaikaisesti joulukuussa 2013 annetun uuden Euroopan neuvoston direktiivin 2013/59/Euratom täytäntöönpanon kanssa. Lakia…

Lue lisää
x Shield Logo
Sivusto on suojattu ohjelmalla
The Shield →